prealoader

Servisler

  • AnaSayfa
  • Yönetim Danışmanlığı, Strateji & İcrası
image

Yönetim Danışmanlığı, Strateji & İcrası

Yönetim Danışmanlığı tarifi en kısa hali ile, şirketin yerine getirdiği görevleri, organizasyonun amaç ve hedefleri ile uyumlu hale getirilmesidir. Bu süreç içerisinde, kurum yada kuruluşlar mevcut süreçlerini doğru şekilde kurgulamayı başarırken, karlılık ve verimlilik noktasında ciddi kazanımlar elde edebilmektedir. Değişen iş yönetimi süreçleri ve ekonomi koşulları içerisinde, bu kurgu tek başına yeterli değildir. Şirketin gelecek vizyonu ve kalıcı olabilmesi için, ciddi yaklaşımları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle şirketlerin, gelecek vizyonları içerisinde, sektörel, ekonomik, siyasi konjonktürleri iyi analiz etmesi ve buna göre aksiyonlarını oluşturması gerekir. İşte bu noktada Strateji ve İcrası başlamaktadır.

Strateji ve icrası gelecek vizyonunuzda kurumunuzun kendi sektöründe ve/veya gelecek planlarında başka sektörlerde kalıcı olması için 5 ve 10 yıllık stratejik planlarla, var olan fonksiyonlarınızın üzerinde tedbir ve aksiyon alabilme karlılığı ve yeteneğidir. Bu süreç içerisinde futurist yaklaşımlar ve müşteri talep ve eğilimleri göz önünde bulundurularak gelecek vizyonlu adımların planlanması ve atılması önem kazanmaktadır. Mevcut iş bölümlerinizin önüne 'Stratejik Yönetim' kavramı gelerek, organizasyonunuz şekillenecektir.

Strateji Yönetim kavramı içerisinde 3 temel gruplama bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla;

a-) Kurumsal Stratejiler Ürün gamında artırma yada azaltma, şirket birleşmeleri ve satınalma gibi stratejileri içermektedir.

b-) Rekabet Stratejileri Ürün maliyetlerinin düşürülmesi, ürünün katma değer oluşturacak şekilde farklılaştırılması gibi stratejilerdir.

c-) Operasyonel Stratejiler Üretimsel verimlilik ve karlılık,organizasyonel ve operasyonel mükemmellik çalışmaları gibi stratejilerdir.

İş Modelinin Kazanımları Nelerdir?

  • Gelecek odaklı çalışanlar
  • Ürün gamından çeşitlilik
  • Katma Değerli ürün üretimi
  • Pazarda büyüme ve süreklilik
  • Üretimde verimlilik ve maliyet yönetimi
  • Satış rakamları ve ciroda artış

STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI AŞAMALARI

Stratejik Yönetim Danışmanlığı için, gelecek vizyonu oluşturulması şarttır. Bunun için gelecekte sektörünüzde neler olacağı yada yeni doğacak sektörler, daha da gelişecek sektörler için çalışmalar yapılmaktadır.
Stratejik Yönetim Danışmanlığı'nda organizasyonun tüm fonksiyonlarının başlarına 'Stratejik' ibaresi getirilerek, sadeceoperasyonel ve organizasyonel işlerin yerine getirilmesi değil, gelecek vizyonlu olarak tanımlanan tüm işler yönetilmektedir. Strateji Planlar içerisinde tüm organizasyonun geleceği şekillendirilmiş olur.
Stratejik Yönetim Danışmanlığında çok farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, en etkili takip metodu Balanced Scorecard ile yapılmaktadır. Sizin belirlediğiniz anahtar hedeflere (KPI) ulaşılması için, alt hedeflerin oluşturulması ve bu hedeflere de ağırlıklı notlar verilerek çıkartılan tablolar üzerinden haftalık,15 günde bir, yada aylık ulaşım verileri çıkarılmaktadır.

Strateji ve İcra Servisleri