prealoader

Servisler

  • AnaSayfa
  • Uluslararası Piyasalarda İş Fırsatları
image

Uluslararası Piyasalarda İş Fırsatları

Uluslararası Piyasalarda İş Fırsatları büyümek isteyen ve müşteri çeşitiliği sağlamak isteyen organizasyonlar için önemli olmakla birlikte, prestij, döviz akışı, kredibilite, karlılık gibi nedenlerle tercih edilmektedir. Diğer bir neden ise, know-how aktarımı ve uluslararası organizasyonların rekabet güçlerinden faydalanmak olacaktır.

İş Fırsatları organizasyonların, tüm bu avantajlara ulaşabilmesi adına yapmaları gereken aksiyonlar bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu fırsatlar gelecek vizyonunuz içerisinde, projelerinize uygun şekilde planlanarak, aksiyonlar yerine getirilmelidir. Yurt Dışı Pazar Araştırması, Dış Ticaret, İş Birlikleri gibi çalışmalar koordine edilmekte olup, sizin için verimli olan çalışmalar tarafımızdan yapılabilmektedir.

a-) Yurt Dışı Pazar Araştırması ürün yada servisleriniz için, size hedef pazarı sunacak 13 maddeden oluşan ve uluslararası standartta bir rapor üretir. Raporun amacı, sizi rekabetten uzak tutmakla birlikte, yanlış yatırımla doğabilecek maddi kayıplarında önüne geçecektir.

b-) Dış Ticaret yurt dışı pazar araştırma sonuçlarınız ile, ithalat yada ihracat yapacağız organizasyonlar için, lojistik ve finansal operasyonlar düzenlenir.

c-) İş Birlikleri ile, gelen talep ve tekliflerin, organizasyonunuza uygun olarak, amaçları içerisinde ve firmanın kazanması temel alınarak değerlendirilmesi yapılmaktadır.

İş Modelinin Kazanımları Nelerdir?

  • Nakit akışınız artar
  • İş yapma yeteneğinizi artırır
  • Yeni pazarlar keşfetmenizi sağlar
  • İş birliklerinizi artırır
  • Sağlıklı kararlar vermenizi saglar
  • Kredibilite ve saygınlığı artırır

ULUSLARARASI PİYASALARDA İŞ FIRSATLARI AŞAMALARI

Finansal projeksiyonlar için, öncelikle iyi bir finansal analiz şarttır. Bu analizlere göre, operasyonlarınızın hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yorumlama yapılabilecektir. Analiz sonuçlarınız rasyo analizlerine dökülerek, sektörel bazda nerelerde olduğunuz ve iyileştirilmesi gerekli analizleriniz ortaya çıkacaktır.
Rasyo analizleriniz ile birlikte, şirketinizin gelecek hedefli ön görüleri ve 5 yıllık provizyonu içerisinde, şirket satınalma ve birleşme, fon, hibe ve krediye ulaşma çalışmaları için şirket değerleme ve finansal raporlarınız güncel olarak oluşturulmaktadır.
Sektörünüz ve organizasyonunuz içeriisndeki nakit akışlarınıza göre takip sistemi göreceli olarak değişebilmektedir. Haftalık, 15 günlük, aylık olarak tüm finansal durumunuz gözden geçirelerek, hedeflerinizin tutturulması ve sapmaların kontrol yada müdahale edilmesi, rasyo analizleriniz ve buna bağlı scorecardlarınız ile takip edilebilecektir.

Uluslararası Piyasalarda İş Fırsatları Servisleri