prealoader

Servisler

  • AnaSayfa
  • Fabrika Yönetimi Danışmanlığı
image

Fabrika Yönetimi Danışmanlığı

Fabrika Yönetimi Danışmanlığı tedarikçi'den hammadde ve yarımamül kısıımlarından başlayarak, ürünün müşteriye teslim olana kadar geçen sürede prosesleme işlemlerinin tamamını kapsar. Tedarikçi'nin hammadde ve yarı mamülü istenilen özelliklerde bir kerede ve tam olarak sağlaması, bu operasyonları yaparkende, sizin prosesinizde sapma yapmayacak şekilde yerine getirmesi gerekir. Tüm bu süreçlerin denetlenmesi içinse Proses Denetimi uygularız. Bu tedarikçinin sizin koşullarınıza uyum sağlayabilme yetenekler bütünüdür.

Proses Denetimi tedarikçinin siparişlerinizi yerine getirirken, Kalite Maliyet ve Süre odaklı olarak ürün gerçekleştirme, kontrol ve taşıma süreçlerini denetler.Bu denetimleri 'Proses Denetçisi' yapabilir ve bu konuda Türkiye'de ilk yapan 30 kişinin içerisindeyiz.

Fabrika Yönetimi Danışmanlığı içerisinde 3 temel yöntem bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla;

a-) Proses Haritalarını çıkarma Tedarikçiden başlayarak müşterinize gidene kalan tüm süreci haritalandırırsınız.

b-) Katma Değer Analizleri Ürünü gerçekleştirirken hangi evrelerden geçtiği ve operasyonların ürüne etkileri ölçülür.

c-) Operasyonel İyileştirmeler Ürünün ve üretimin daha efektif olacak şekilde yapılacak tüm iyileştirmelerin yapılmasını içerir.

İş Modelinin Kazanımları Nelerdir?

  • Üretim süresi kısalır
  • Ürün kalitesi artar
  • Verimlilik artar
  • Kaynak kullanımı azalır
  • Üretimde maliyet düşer
  • Müşteri memnuniyeti artar

FABRİKA YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI AŞAMALARI

Fabrika Yönetimi Danışmanılığı için önceikle durum tespiti yapılmalıdır. Bunun için proses denetimi, süreç analizleri yapılarak üretim ve ürün üzerine yapılabilecek konular belirlenmiş olur.
Fabrika Yönetimi Danışmanlığı'nda Proses Denetimi, Kaizen ve Yalın Üretim, 6 Sigma, Katma Değer Analizleri, Görsel Yönetim, 5S, TPM, OOE, MSA, FMEA, APQP, PPAP, Raporlama ve Scorecard gibi yaklaşımlar uygulanır.
Fabrika Yönetimi Danışmanlığında yapılan tüm çalışmalar, proje bazlı olarak takip edilmektedir. Yapılacak olan tüm faaliyetler, proje ana ve alt kırınımlarına göre belirlenerek, bitiş tarihlerine göre tamamlanır yada revize edilir. Diğer bir kontrol şeklide görsel yönetim gereçleri ve scorecard uygulamaları olmakla birlikte, mevcut denetleme raporları da izleme ve kontrole örnektir.

Fabrika Yönetimi Servisleri