prealoader

QUALLES Kalite Yönetimi Projesi

  • AnaSayfa
  • Kalite Yönetimi Proje Çalışması
image

Kalite Yönetimi Proje Çalışması

Kslite Yönetim Sistemi, firmanızdaki bütün işleri organize etmek, kontrol etmek, planlamak ve uygulamak için oluşturulan sistemler bütünüdür.

Müşteri firmamız ürettiği ürünlerin kalitesi ve yönetimi için Kalite Yönetim Sisteminin kurulması konusunda bizlerden destek istedi. Kalite Yönetim Sistemi'nin önemi Ölçme-Kontrol-Doğrulama ana eksenli olarak, Proses Kontrol, Laboratuvar Kontrol, Kalite Güvence kısımlarının iyi yönetilmesi ile gerçekleştirilebilecektir.

Bu çerçevede Kalite Yönetim Sisteminin, üretimle birlikte tüm organizasyon tarafından içselleştirilmesi ve uygulanması son derece önemlidir.

Görevler

Proses Denetiminin sağlanması

Ofis ve Diğer alanların denetlenmesi

Labortuvar Denetlenmesi ve Deney Cihazları Tespiti

İş istasyonları denetimi ve prosesi

Sistemin anlaşılması ve içselleştirilmesi için eğitimler düzenlendi