prealoader

Servisler

  • AnaSayfa
  • Finansal Projeksiyonlar ve Gelir Sağlama
image

Finansal Projeksiyonlar ve Gelir Sağlama

Finansal Projeksiyonlar ile, şirketin yerine getirdiği görevleri, organizasyonun amaç ve hedefleri ile finansal varklıklrı ile uyumlu hale getirilmesidir. Bu süreç içerisinde, kurum yada kuruluşlar mevcut operasyonlarını yapabilmeleri için, doğru finansal kaynak kullanımına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu finansal koşullar içerisinde özellikle hedef bazlı bütçe yönetimi önem kazanmaktadır. Bu yönetim şeklinde, gelecek hedeflerin ve ön görülerin gerçekleşebilmesi için sektörel bazda finansal rasyo analizleri çok önemlidir.

Gelir Sağlama çalışmaları ise, firmaların projeleri ve gelecek vizyonlarını yerine getirebilmesi için, Şirket Satınalma ve Birleşmeleri, Fonlar, Hibeler, Krediye Ulaşma ve Yönetimi gibi çalışmaları içermektedir. Bu çalışmaların yerine getirilmesi için güçlü bir finansal yapı, analiz ve raporlarması gerekmektedir. 'Raporlama Sistemi' içerisinde en önemli çalışmalar şöyle gerçekleşmektedir;

a-) Şirket Değerleme için en çok kullanılan yöntem nakit akış indirgeme yönetimi ile, stratejik yapınıza uygun gelecek 5 yıl provizyonu içeren raporlama ile şirketinize yatırımcı çekmeniz yada birleşme ve satınalma süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

b-) UFRS Yönetimi organizasyonel yönetimde nakit akışlarınızın takibi başta olmak üzere, rasyo analizleriniz ile finansal durum ve süreçlerinizdeki harcamaları mali disiplininiz içerisinde kontrol ve yönetmenizi sağlayacaktır.

c-) Kredi ve Kaynak Yönetimi ise oluşturacağınız projelerde, finansal durum ve karlılık ön görülerinizi gündeme getirerek, projelerinizde dış finansman kaynak kullanımı (hibe, kredi, fon..vb) konusunda size yardımcı olacaktır

İş Modelinin Kazanımları Nelerdir?

  • Mali disiplini sağlar
  • Departmanların bütçesini sabitler
  • Mali kaynak yönetiminizi denetler
  • Harcamalarınızdaki sapmaları gösterir
  • Nakit Akış ve Karlılık değerlerinizi gösterir
  • Projeleriniz için finansmanı belirler

FİNANSAL PROJEKSİYONLAR ve GELİR SAĞLAMA AŞAMALARI

Finansal projeksiyonlar için, öncelikle iyi bir finansal analiz şarttır. Bu analizlere göre, operasyonlarınızın hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yorumlama yapılabilecektir. Analiz sonuçlarınız rasyo analizlerine dökülerek, sektörel bazda nerelerde olduğunuz ve iyileştirilmesi gerekli analizleriniz ortaya çıkacaktır.
Rasyo analizleriniz ile birlikte, şirketinizin gelecek hedefli ön görüleri ve 5 yıllık provizyonu içerisinde, şirket satınalma ve birleşme, fon, hibe ve krediye ulaşma çalışmaları için şirket değerleme ve finansal raporlarınız güncel olarak oluşturulmaktadır.
Sektörünüz ve organizasyonunuz içeriisndeki nakit akışlarınıza göre takip sistemi göreceli olarak değişebilmektedir. Haftalık, 15 günlük, aylık olarak tüm finansal durumunuz gözden geçirelerek, hedeflerinizin tutturulması ve sapmaların kontrol yada müdahale edilmesi, rasyo analizleriniz ve buna bağlı scorecardlarınız ile takip edilebilecektir.

Finansal Projeksiyon ve Gelir Sağlama Servisleri